Werkgroep Politiek


Werkgroep van Holebihuis Vlaams-Brabant
Open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit

Onze werkgroep


De werkgroep politiek geeft mee vorm aan het beleid en het politiek lobbywerk van Holebihuis Vlaams-Brabant, het open huis voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Ze bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die (ad-hoc) vergaderen, discussiëren en informatie uitwisselen. Daarnaast bereidt ze de politieke standpunten van de organisatie voor en werkt ze (politieke) acties uit.

Zo organiseerde de werkgroep n.a.v. de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 een politiek debat en stelde ze een memorandum op dat door andere Roze Huizen overgenomen werd.

Ook stelde ze het Regenboogmenu op, een gids waarin de lokale overheden op een overzichtelijke manier enkele voorbeelden konden terugvinden voor het uitwerken van een lokaal SOGI-beleid. Beide documenten kan u verder op deze site lezen.

Thema's die de voorbije jaren aan bod kwamen, waren ondermeer: (lokale) regelgeving, onderzoek, actualiteit en media, de Pride, ... . De werkgroep politiek treedt ten slotte ook op als gesprekspartner voor politici.

Onze projecten


Bevraging

Eind 2012 stelde de werkgroep Politiek het hiernaast staande memorandum en regenboogmenu op. Nu, iets meer dan twee jaar later, willen we via een bevraging onderzoeken welke initiatieven de steden en gemeenten genomen hebben.


Memorandum

Naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2012, ontstond dit memorandum waarin we verschillende werkpunten oplijstte, om de situatie en leefwereld van holebi's en transgenders te verbeteren.


Download PDF (5.4 MB)

Regenboogmenu

In het Regenboogmenu (in 2015 up-to-date gebracht), vindt u opsomming van eenvoudig te nemen maatregelen waarmee de steden en gemeenten aan de slag kunnen om het welzijn van de holebi's en transgenders te verhogen.


Download PDF (2.3 MB)

Vrijwilligers gezocht!


Vrijwilligers zijn de motor van onze vereniging! En helpende handen zijn steeds welkom om de vele groepen, projecten en werkgroepen mee te ondersteunen.

Onze werkgroep is steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers, die mee hun schouders onder het Vlaams-Brabantse Regenbooghuis willen zetten.

Politiek engagement, specifieke voorkennis of lidmaatschap van holebi- of transgendergroepen zijn absoluut niet noodzakelijk. Iedereen die geïnteresseerd is in holebi- en transgenderemancipatie en zich hier graag op eigen tempo voor wil inzetten, is van harte welkom!

Profiel: interesse in politiek en beleid

Engagement: bereid zijn kritisch na te denken over politieke acties, standpunten, lobbywerk, ...

Contacteer
de werkgroep